Ratepension er en fradragsberettiget pensionsopsparing. Den kan give dig mulighed for at leve, som du plejer økonomisk, når du går på pension.

Du får et fast beløb hver måned i 10 – 25 år. Det kan være et supplement til for eksempel en livrente samt folkepensionen.

Hvem kan oprette en ratepension?

Alle, der bor i Danmark, kan oprette en ratepension. Du kan oprette den som enten en privat ordning eller en arbejdsgiverordning. Du kan oprette en ratepension, indtil du fylder 75 år.

Ratepension har maksimal indbetaling

Du kan indbetale 51.700 kr. på en privat ratepension. Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er loftet 56.196 kr. og du kan vælge at indbetale beløbet på en gang eller som et fast beløb hver måned.

Hvis du vil indbetale mere end de 51.700 kr./56.196 kr., skal dette gøres på en livrente.

Du får en skattefordel

Der er en skattefordel ved indbetaling på en ratepension. Se eksemplet nedenfor.

Der indbetales et beløb, svarende til 10.000 kr. Renten er 2,5 % p.a.

På ratepension får man fradrag i skatten op til topskat. Derfor vil et indskud, der koster dig 10.000 kr., svare til et indskud på 21.052 kr., fordi 21.052 kr. fratrukket 52,5 % er 10.000 kr.

Derfor forrentes der 21.052 på ratepension, mens der kun forrentes 10.000 på kontant frie midler.

 Ratepension    Frie midler
Renteafkast  2,5% af 21.052 kr. = 526,30 kr.    2,5 % af 10.000 kr. = 250 kr.
Skat af rente 15 %  = 80,52 kr.    52,5 % = 131,25 kr.
Udbetaling 37,5 % = 167,76 kr. 
Tilbage 278,02 kr.    118,75 kr.

Af dette regnestykke ses det, at et indskud svarende til 10.000 kr. på ratepension giver et afkast på 278,02 kr. efter skat, og et afkast af frie midler giver et afkast på 118,75 kr. altså en forskel på 159,27 kr. Det må siges at være et betydeligt bedre afkast.

Dette regnestykke har taget udgangspunkt i, at man indsætter penge på ratepension svarende til topskattegrænsen og får dem udbetalt til bundskat.

Dette er en meget sandsynlig opsætning, da man tit bruger indbetalingen på en ratepension til at nedsætte din topskat, og når man går på pension bliver man kun beskattet i bundskatten.

Hvornår kan jeg få udbetalt min ratepension?

Du kan tidligst starte udbetaling af din ratepension, på det tidspunkt du når din pensionsudbetalingsalder. Ratepensionens udbetalingsperiode skal være på mindst 10 år. Når du har startet udbetaling, er det muligt efterfølgende at forlænge udbetalingen – dog senest til 25 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Hvorfor mange vælger ratepension?

Alle statistikker viser, at det er de første 10-15 år efter at man er gået på pension, at behovet for penge er størst. Dette hænger selvfølgelig sammen med, at de fleste er mest friske i disse år og gerne vil en masse ting, såsom at rejse, hvilket jo koster ekstra penge.

Dette er en god grund til at denne type pension kan være en glimrende opsparing, da man her sikrer sig udbetaling i mindst 10 år, efter man er gået på pension.