Livrente er en skattebegunstiget opsparing, der giver dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Opsparingen udbetales som et fast beløb hver måned og kan begynde, når du når pensionsudbetalingsalderen.

Hvem kan oprette en livrente?

Alle, der har fast bopæl i Danmark, kan oprette en livrente, uanset hvor gammel man er. Du kan oprette en livrente som en privat ordning, eller du kan lade din arbejdsgiver administrere ordningen.

Livrente – Hvor meget må man indbetale?

Livrente er den eneste type pension, hvor du kan indbetale ubegrænset og få fradrag – enten som engangsindbetaling eller som løbende indbetalinger, f.eks. hver måned.

Fradrag ved indbetalinger på livrente

Der er forskellige måder, du kan få fradrag for dine indbetalinger på en livrente. Jeg har lavet nogle eksempler der viser de forskellige muligheder:

Indbetaling 47.600 kr. og derunder

Er indbetalingen på en livrente i et enkelt år mindre end 47.600 kr., kan du få fradrag for den fulde indbetaling i indbetalingsåret.

Eksempel

Du indbetaler et år 3.000 kr. pr. måned, altså 36.000 kr. på din pensionsordning. Du får her fuldt  fradrag for indbetalingen i den personlige indkomst i det pågældende år.

Indbetaling i 10 år og derover

Har du aftalt at indbetale et fast beløb til din ordning i 10 år eller mere, kan den fulde indbetaling trækkes fra i den personlige indkomst i indbetalingsåret.

Eksempel

Du indbetaler årligt 100.000 kr. til din livsvarige livrente. Du har aftalt at fortsætte med at indbetale 100.000 kr. i en 12-årig periode.

Du kan derfor hvert år trække 100.000 kr. fra i sin personlige indkomst, inden skatten beregnes.

Indbetaling i mindre end 10 år

Indbetaler du i mindre end 10 år, kan du fradrage 1/10 af indbetalingen i 10 år.

Eksempel

Du indbetaler i en 3-årig periode hvert år 100.000 kr. til din livsvarige livrente.

Du kan det første år trække 10.000 kr. (100.000 kr. x 1/10) fra i din personlige indkomst, inden skatten beregnes. De øvrige 90.000 kr. kan du trække fra i din personlige indkomst i de næste 9 år, så der i hver af disse år trækkes 10.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes.

Indbetaling over 47.600 kr.

Har du indbetalt mere end 47.600 kr. om året, kan du altid vælge årligt at fradrage 47.600 kr. ved beregningen af den personlige indkomst, indtil du har fået fuldt fradrag for pensionsindbetalingen. Dette kaldes også opfyldningsfradraget.

Eksempel

Du indbetaler et år 100.000 kr. på sin pensionsordning.

Du kan her enten vælge at fradrage 1/10 af indbetalingen hvert år i 10 år, jf. ovenfor.

Eller du kan vælge at fradrage 47.600 kr. i indbetalingsåret. I år 2 kan du ligeledes fradrage kr. 47.600 kr.  I år 3 kan du fradrage resten af pensionsindbetalingen, dvs. (100.000 kr. – (2 x 47.600 kr.) ) = 4.800 kr.

 Hvornår udbetales en livsvarig pension?

Udbetalingerne fra din livsvarige pension kan tidligst begynde på det tidspunkt, du når din pensionsudbetalingsalder.  Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Selv om du har startet udbetalingerne fra en livrente, har du mulighed for at stoppe udbetalingerne i en periode og senere genoptage udbetalingerne.

Sikkerhed for udbetalingerne, når du er gået på pension

Når du starter udbetalingen fra din livrente, kan du vælge at sikre din opsparing på to forskellige måder

  • En udbetalingsgaranti – Udbetalingsgarantien sikrer, at dine efterladte får dine udbetalinger i en årrække, hvis du dør før et bestemt tidspunkt
  • En ægtefælledækning – Ægtefælledækningen sikrer, at din ægtefælle eller samlever overtager den livsvarige udbetaling, hvis han eller hun lever længere end dig.