Aldersopsparing kom som erstatning for Kapitalpensionsordningen, da denne blev afskaffet.

Den nye ordning i form af aldersopsparingen fik en lidt hård start, da mange var glade for deres kapitalpension og skeptiske over for at indbetalinger til den nye ordning ikke giver skattefradrag. Mange er dog rigtig glade for deres aldersopsparing i dag, nu hvor de kender dens fordele.

Der er forskel på aldersopsparing og kapitalpension

Aldersopsparing minder rigtig meget om kapitalpensionen. Der er dog 3 punkter hvor den afviger:

  • Der kan der kun indbetales 28.600 kr. (2015) på den om året.
  • Indbetalingerne ikke trækkes fra i skat.
  • Udbetalingerne på en aldersopsparing skattefri.

Man sige, at aldersopsparingen er en kapitalpension uden skatteindblanding!

Oprettelse af aldersopsparing

Du kan oprettet en aldersopsparing indtil 15 efter du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du kan indbetale på din aldersopsparing selvom du har fået en udbetaling.

Hvordan kan aldersopsparingen udbetales?

Du vælger selv, om du vil have pengene udbetalt som et engangsbeløb eller i mindre portioner over op til 15 år, når du går på pension.

Det er en af punkterne hvor alderspension adskiller sig fra de to andre opsparingsformer der er i dag, nemlig ratepension og livrente, ved disse opsparingsformer kan man ikke få sin opsparing udbetalt på en gang, men kun i rater over mindst en 10 årig periode (ratepension).

De fleste har i dag enten en ratepension eller en livrente via deres firmapension og i det tilfælde kan det være en kæmpe fordel at have en aldersopsparing ved siden af, så man sikrer sig både en løbende udbetaling samt et stort engangsbeløb når man går på pension.

Aldersopsparing – beskatning

Indbetalingerne på en aldersopsparing kan som sagt  ikke trækkes fra i din skattepligtige indkomst. Til gengæld er udbetalingen ved pensionsalderen skatte- og afgiftsfri, hvilket vil sige at du får hele den opsparede værdi udbetalt.

Maksimal indbetaling

Der kan i 2015 maksimalt indbetales 28.600 kr. og du kan indbetale ad en eller flere gange. Det maksimale indskudsbeløb reguleres hvert år.

Hvis du i 2015 indbetaler mere end 28.600 kr., skal der betales 20 % i afgift af det beløb, der overstiger 28.600 kr. Det beløb, der er indbetalt for meget, bliver stående på ordningen. Afgiften opkræves af SKAT via din årsopgørelse.

Alternativt kan du med fordel indbetale det overskydende beløb på en ratepension eller livrente.

Placering af aldersopsparing

Aldersopsparing kan placeres på flere måder

  • Lade pengene stå på en konto hvor du får en eller anden forrentning (som er meget lav som tiderne er i dag)
  • I investeringspuljerne som plejes af enten bankens eller pensionsselskabernes investering specialister
  • I dit eget værdipapirdepot, hvor du kan investere i eks. Aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser

Skat af dit pensionsafkast

Afkastet af det opsparede beløb skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afkast beskattes alene med 15,3 procent pr. år (2015).

Kreditorbeskyttelse

Så længe, der ikke er sket udbetaling, er aldersopsparingen fritaget for kreditorforfølgning. Der gælder dog særlige regler for kontohavere, der erklæres konkurs.