Hjælp til gældsramte par i bodeling ved skilsmisse

 

I Danmark bliver ca. 15.000 par årligt skilt.

Langt de fleste finder selv ud af, hvordan de deler hus, bil, ejendele og gæld. Det gør de enten med hjælp fra forskellige rådgivere eller indbyrdes.

For den gruppe, som ikke kan blive enige om bodeling ved skilsmisse, og som har mere gæld end formue, har der hidtil ikke været nogen hjælp at hente. Det er der nu.

Skifteretten har mulighed for at hjælpe ifm. bodeling ved skilsmisse

Ændringen af reglerne betyder, at skifteretten nu kan hjælpe i bodeling ved skilsmisse, hvor der er fælles gæld. Dette gælder også, selvom gælden måtte overstige formuen. Det gør det lettere for parrene at komme videre.

Man kommer derved ud over de tilfælde, hvor den ene bevidst ødelægger den andens mulighed for at komme videre med sit liv økonomisk.

Eksempel på tidligere lov

Et par skal skilles, konen er flyttet, og manden bor i sin og ekskonens fælles hus med børnene. Han har ikke råd til at blive boende i huset, men ekskonen vil ikke være med til at sælge.

Da lånene i huset er større end husets værdi, og parret samtidig har en forbrugsgæld på 300.000 kroner, har manden ikke mulighed for at få skifterettens hjælp til at få en bodeling ved skilsmisse igennem. Her kan man tale om, at konen afholder manden fra at have mulighed for at komme videre.

Bankerne ønsker ikke at opdele fælles gæld  i bodeling ved skilsmisse

Selvom skifteretten er klar til at hjælpe de familier, der både slås med økonomiske og følelsesmæssige konflikter, er det ikke sikkert, at parterne helt kan få skåret de økonomiske bånd. Mange banker modsætter sig nemlig at dele fælles gæld op i to i forbindelse med bodeling ved skilsmisse.

Det skyldes, at det er bedre for bankerne at have to personer at inddrive gæld fra end kun én. Begge parter i en skilsmisse hæfter nemlig for den fulde gæld.

Bankerne siger, at det er en individuel vurdering hver gang, om man ønsker at dele lånet op eller ej. Hvis begge partner har en god og solid økonomi, vil de gerne. Dette er desværre sjældent billedet i den virkelige verden.

Jeg hjælper rigtig mange mennesker, der står i en skilsmisse. Læs mere her om skilsmisse økonomi.

Resume af bodeling ved skilsmisse:

  • Skifteretten har mulighed for at hjælpe skilsmissepar, der ikke kan blive enige i bodeling ved skilsmisse
  • Tidligere kunne den ene part afholde den anden part fra at komme videre økonomisk
  • Bankerne siger tit nej til at dele fælles gæld ved skilsmisse.
Scroll to Top