Der er over 100 forskellige realkreditlån at vælge imellem i Danmark i dag. Det kan være meget svært at gennemskue, hvilket lån der er det rigtige at vælge lige netop til din økonomi. Nedenfor har jeg listet de ting, der er vigtige at tage stilling til, når man skal vælge lån.

Er du til fast eller variabelt forrentede realkreditlån? 

Selvom der er over 100 forskellige realkreditlån, så er der kun to hovedgrupper, nemlig de fastforrentede lån og de variabelt forrentede lån.

Den store forskel på de to er, at ved det fastforrentede lån kender man altid sin ydelse. Det skyldes, at renten er den samme i hele lånets løbetid.

Ved et variabelt forrentet lån ændrer renten sig. Her er det vigtigt, at man tager stilling til, om man har økonomi til at betale en højere ydelse senere, hvis renten stiger ved valg. Det kan i sidste ende betyde en højere husleje.

Har du brug for at kende din ydelse i fremtiden?

Man skal her virkelig mærke efter, om man kan sove om natten ved tanken om at man ikke ved hvordan ens ydelse ser ud fremover. Det er meget forskelligt, hvordan mennesker har det med denne uvished. Det er kun dig selv, der kan finde ud af det.

Hvis man vælger et variabelt forrentet realkreditlån, får man en billigere rente end ved det fastforrentede lån. Den besparelse, man får, kan være en god ide at lægge til side. Det kan enten være til afvikling på anden gæld eller opsparing. På den måde bliver man vant til at leve med et rådighedsbeløb, der svarer til, at man havde et fastforrentet lån.

Derved undgår man den nedgang og ændring i levestandard, hvis renten stiger og huslejen derved bliver højere.

Løbetid på realkreditlån

En anden faktor er løbetid på realkreditlån. Man kan lave realkreditbelåning på op til 30 år. Mange mennesker vælger denne løsning. Det kan dog godt betale sig at afvikle over kortere tid, hvis man har mulighed for det. Det skyldes, at man ikke kommer til at betale nær så mange penge tilbage til realkreditinstituttet ved eksempelvis et 20-årigt lån som ved et 30-årigt.

Man får nemlig mulighed for at få en billigere rente, hvis man vælger et 20-årigt lån, sådan som renterne er i markedet. Samtidig er det 10 år mindre, man skal betale renter.

Et eksempel:

Hvis man optager et fastforrentet realkreditlån hos realkredit Danmark på 1.500.000 kr. med løbetid på 30 år med afdrag,får man et lån til 3,5 % i rente og kommer til at betale i alt: 2.675.658 kr. tilbage.

Hvis man derimod kan afdrage sit lån over 20 år og stadig ønsker et fastforrentet lån i realkredit Danmark på 1.500.000 med afdrag, får man et lån med 2,5 % i rente og kommer til at betale i alt: 2.127.351 kr. tilbage.

Det er en besparelse på 548.307 kr., hvilket jeg vil mene er værd at tage med i sin beslutning.

Giver afdragsfrihed på realkreditlån mening?

Derudover er der beslutningen om, hvorvidt man ønsker afdragsfrihed på sit realkreditlån eller ej. Jeg mener som udgangspunkt ikke, man skal vælge afdragsfrihed på sit realkreditlån. Slet ikke, hvis det er for at kunne have et højere forbrug, som vi desværre har set mange tilfælde af de sidste 10 år.

Der er dog to tilfælde, hvor jeg mener at det kan give mening: Det ene tilfælde jeg mener at det kan være en god ide, er hvis man bruger den besparelse, man opnår, til at afvikle på væsentlig dyrere gæld. Det kan være forbrugs-, bolig- eller billån i banken eller finansieringsselskaber. Her kan det muligvis give mening, men det er vigtigt at undersøge til bunds.

Den anden situation, hvor jeg mener, det kan være en god ide, er hvis man har en rimelig friværdi i sin bolig og ikke har så meget pension opsparet. Her kan man vælge at indbetale besparelsen på en pensionsordning, da man her får fradrag for sine penge i modsætning til det, man afdrager på sit realkreditlån i huset.

Igen skal man lave de nødvendige beregninger, og det er altid en individuel vurdering, om og hvornår det kan være en god ide at benytte sig af afdragsfrihed.  

Altafgørende at få den rigtige viden om de forskellige realkreditlån

Når man skal vælge realkreditlån (og sådan set også alle andre lån) er det afgørende, at man sætter sig ind i regler og konsekvenser ved de forskellige lån. Man kan vælge selv at undersøge dette ved at læse bøger og gå på internettet. Det skal dog siges, at området er meget komplekst, så det kan være meget svært at læse sig til.

Uvildig rådgivning om realkreditlån

Langt de fleste mennesker vælger den anden måde at få viden på, nemlig at blive rådgivet om mulighederne. Mange bliver i dag rådgivet af deres bankrådgiver. Desværre oplever flere og flere, at de ikke får den nødvendige gennemgang hos banken. Derfor vælger mange at få en uvildig rådgiver til at hjælpe. 

Sund Økonomi hjælper rigtig mange mennesker. Læs mere her.

Fordelen ved en uvildig rådgiver er, at jeg ikke skal sælge noget for nogen. Det skal din bankrådgiver. Jeg har nemmere ved at være objektiv i rådgivningen om, hvad der er bedst for dig som kunde.

Jeg kender som uvildig rådgiver også de satser, der er rimelige at skulle betale i gebyrer til bank og realkreditinstitutterne, så jeg kan sørge for, at du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt.